TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM 2018

Xét tuyển bằng học bạ Lớp 12 THPT - Bậc Đại học

Xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 hoặc học bạ lớp 12 THPT - Bậc Cao đẳng

Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1: Từ Thứ Hai, ngày 09/07/2018 đến Thứ Sáu, ngày 20/07/2018

Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển:

- Thí sinh đăng ký vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào form mẫu dưới đây.

- Gõ đầy đủ dấu tiếng Việt. (sử dụng font unicode)

- Thí sinh nhập điểm làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Phần thập phân sử dụng dấu chấm "." (Ví dụ: 6.50)

- Đính kèm file hồ sơ xét tuyển.

I. Thông tin thí sinh

Họ tên thí sinh: Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh: / / Số CMND/Căn cước công dân:
Địa chỉ hộ khẩu:
   Phường/Xã:
Tỉnh/Thành phố: * Quận/Huyện: *
Địa chỉ liên hệ:
Email: Điện thoại:

II. Thông tin đăng ký xét tuyển

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm:
Số báo danh:
Chế độ ưu tiên: Khu vực: Đối tượng:  
III. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học công nghệ Sài gòn:
1. Ngành: *
Tổ hợp môn xét tuyển: *    
Môn 1:    
Môn 2:    
Môn 3:    
2. Ngành:
Tổ hợp môn xét tuyển:  
Môn 1:    
Môn 2:    
Môn 3:    
3. Ngành:
Tổ hợp môn xét tuyển:  
Môn 1:    
Môn 2:    
Môn 3:    
 

File hồ sơ xét tuyển đính kèm:

1. Học bạ Lớp 12 PTTH: *
 

2. Bằng tốt nghiệp THPT (nếu tốt nghiệp trước năm 2018):

3. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có):

Ghi chú:
- Chỉ chấp nhận file có đuôi là 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif'
- Kích thước tối đa 1MB.