TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM 2019

  
  
Quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019 (xem chi tiết)
Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển:

- Thí sinh đăng ký phải nhập đầy đủ thông tin đăng ký xét tuyển vào form mẫu dưới đây.

- Gõ đầy đủ dấu tiếng Việt. (sử dụng font unicode)

- Thí sinh nhập điểm làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Phần thập phân sử dụng dấu chấm "." (Ví dụ: 6.50)

- Đính kèm file hồ sơ xét tuyển.

- Điện thoại liên hệ: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116) hoặc 0902 992 306; Email: dhcnsg.daotao@gmail.com

I. Thông tin thí sinh

Họ tên thí sinh: Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh: / / Số CMND/Căn cước công dân (như hồ sơ đăng ký dự thi):
Địa chỉ hộ khẩu:
      Số nhà, đường phố:
   Phường/Xã:
      Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:
Địa chỉ liên hệ: Giống địa chỉ hộ khẩu
      Số nhà, đường phố:
   Phường/Xã:
      Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:
      Email: Điện thoại:

II. Thông tin đăng ký xét tuyển

Phương thức xét tuyển:
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm: Số báo danh: (bắt buộc đối với phương thức xét tuyển THPT)
Chế độ ưu tiên: Khu vực: Đối tượng:      
Tên trường THPT đã theo học (như hồ sơ đăng ký dự thi):
      Năm lớp 10: Mã tỉnh       Mã trường
      Năm lớp 11: Mã tỉnh       Mã trường
      Năm lớp 12: Mã tỉnh       Mã trường
III. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học công nghệ Sài gòn:
Thí sinh nhập điểm làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Phần thập phân sử dụng dấu chấm "." (Ví dụ: 6.50)
1. Ngành: *
Tổ hợp môn xét tuyển: *    
Môn 1:    
Môn 2:    
Môn 3:    
2. Ngành:
Tổ hợp môn xét tuyển:  
Môn 1:    
Môn 2:    
Môn 3:    
3. Ngành:
Tổ hợp môn xét tuyển:  
Môn 1:    
Môn 2:    
Môn 3:    
 

File hồ sơ xét tuyển đính kèm: (* bắt buộc)

Thí sinh chọn tập tin đính kèm sau đó bấm Upload

1. Học bạ Lớp 12 PTTH/ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG năm 2019: *
 

2. Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước: *

3. Bằng tốt nghiệp tạm thời (nếu có):

4. Bằng tốt nghiệp THPT (nếu tốt nghiệp trước năm 2019):

5. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có):

Ghi chú:
- Chỉ chấp nhận file có đuôi là 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif'
- Kích thước tối đa 2MB.