Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

  
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Dành cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký học ngành dự kiến mở)

  

- Thông tin tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)

- Thí sinh có thể lựa chọn một hay nhiều phương thức để đăng ký thông tin

- Các bước nhập hồ sơ đăng ký thông tin:

      + Bước 1: Thí sinh khai báo thông tin (B1)

      + Bước 2: Thí sinh đính kèm tất cả hồ sơ minh chứng (B2)

      + Bước 3: Thí sinh chọn phương thức và đăng ký (Chọn lần thứ nhất) (B3)

      + Bước 4: Thí sinh xem lại phiếu đăng ký thông tin. Thí sinh tải về phiếu đăng ký thông tin (nếu muốn) (B4)

      + Bước 5: Thí sinh đăng ký thông tin cho phương thức khác (bỏ qua bước này nếu không chọn thêm) (B5)

      + Bước 6: Hoàn tất đăng ký (B6)

  

BƯỚC 1: THÍ SINH KHAI BÁO THÔNG TIN

      [1] Họ tên thí sinh: Giới tính:
      [2] Ngày, tháng, năm sinh: / / Nơi sinh:
      [3] Số CMND/Căn cước công dân:
      [4] Địa chỉ hộ khẩu:
            Số nhà, đường phố:
   Phường/Xã:
            Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:
      [5] Địa chỉ liên hệ: Giống địa chỉ hộ khẩu
            Số nhà, đường phố:
   Phường/Xã:
            Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:
      [6] Email: Điện thoại:
      [7] Chế độ ưu tiên: Khu vực: Đối tượng:      
      [8] Tên trường THPT đã theo học (như hồ sơ đăng ký dự thi):
            Năm lớp 10: Mã tỉnh       Mã trường
            Năm lớp 11: Mã tỉnh       Mã trường
            Năm lớp 12: Mã tỉnh       Mã trường
      [9] Tốt nghiệp THPT năm: Số báo danh dự thi THPT năm 2021:
 

BƯỚC 2: THÍ SINH ĐÍNH KÈM TẤT CẢ HỒ SƠ MINH CHỨNG

      + Thí sinh chụp hình các trang hồ sơ minh chứng và lưu trên thiết bị dùng để đăng ký xét tuyển: Căn cước công dân, Chứng nhận tốt nghiệp, Học bạ, Chứng nhận kết quả thi.

      + File hình có định dạng là '.jpg', '.jpeg', '.png', '.gif' và dung lượng tối đa 2MB

      + Thí sinh chọn file hình đính kèm sau đó bấm Upload

      [1] Học bạ THPT:

            + Học bạ lớp 10:

                       

           + Học bạ lớp 11:

                       

           + Học bạ lớp 12:

                       

      [2] Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021:

                       

      [3] Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia năm 2021:

                       

      [4] CMND/Căn cước công dân:

                       

      [5] Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương):

                       

      [6] Giấy xác nhận ưu tiên tuyển sinh:

                       

  
  --- hoặc ---