Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Chủ Nhật 20/06/2021
Tên lớp : Sinh viên nhập chính xác tên lớp
          * Điều kiện được dự thi của sinh viên:
              - Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.
              - Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.
              - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.
              - Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.
              - Sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin trong ca thi.
              - Trong suốt thời gian có mặt trong phòng thi, sinh viên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác để phòng dịch.
              - Sinh viên xem lịch thi cá nhân để biết cụ thể lớp, nhóm dự thi (xem tại đây).
     
   
          LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021_ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CÁC KHÓA
          (BẢN HIỆU CHỈNH)
Copyright © 2018 - 2021 Saigon Technology University