Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Tư 07/06/2023
Tên lớp : Sinh viên nhập chính xác tên lớp
          LỊCH THI HỌC KỲ CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022
          THỜI GIAN THI: TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN NGÀY 25/06/2022
          * Điều kiện được dự thi của sinh viên:
              - Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.
              - Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.
              - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.
              - Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
              - Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại và các thiết bị truyền tin.
          * Tra cứu lịch thi chi tiết của từng sinh viên (xem chi tiết)

Copyright © 2018 - 2023 Saigon Technology University