Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Hai 15/07/2024
Mã số sinh viên : Sinh viên nhập chính xác mã số sinh viên
          LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA 2022
          (Lịch thi chi tiết của sinh viên)
          Điều kiện được dự thi của sinh viên:
              - Sinh viên có tên trong danh sách dự thi
              - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi theo quy định.
              - Sinh viên phải xuất trình giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.
              - Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại và các thiết bị truyền tin.
     
Copyright © 2018 - 2024 Saigon Technology University