Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Ba 03/10/2023
Mã số sinh viên : Sinh viên nhập chính xác mã số sinh viên
          LỊCH THI HỌC KỲ CUỐI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021
          THỜI GIAN THI: TỪ NGÀY 30/08/2021 ĐẾN NGÀY 04/09/2021
          (Lịch thi chi tiết của sinh viên)
* Đây là kỳ thi kết thúc học kỳ được tổ chức theo phương thức trực tuyến: (1) sử dụng phần mềm Zoom để tạo phòng thi zoom; và (2) sử dụng phần mềm Tổ chức thi trực tuyến để sinh viên xem đề thi và làm bài thi trên web.
   - Trước khi thi bảy ngày, Phòng Đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên mật mã và mật khẩu phòng thi zoom (ID meeting và passcode) bằng cách gửi mail đến địa chỉ mail MSSV@student.stu.edu.vn.
   - Trước giờ làm bắt đầu làm bài 05 phút, cán bộ coi thi (CBCT) sẽ cung cấp cho sinh viên đường link đến trang web Tổ chức thi trực tuyến và mã số ca thi. Chi tiết tại mục B.3 trong Hướng
   - Sinh viên phải chuẩn bị trang thiết bị và vật dụng để dự thi:
         + Trường hợp sử dụng máy tính: Sinh viên phải trang bị máy vi tính cá nhân (có camera/webcam, có micro; đã cài đặt phần mềm zoom; có kết nối mạng internet) để dự thi. Sinh viên nên cài đặt bộ kiểu chữ (bộ font) unicode, sử dụng bộ gõ chữ tiếng Việt kiểu telex hay vni để đánh máy phần thi tự luận (nếu có).
         + Trường hợp sử dụng điện thoại di động: Sinh viên phải chuẩn bị hai điện thoại di động (smart phone): (1) Điện thoại thứ nhất dùng để đăng nhập vào phần mềm zoom để vào phòng thi zoom. Sinh viên phải căng chỉnh camera màn hình sao cho CBCT có thể quan sát được sinh viên trong quá trình làm bài; và (2) Điện thoại thứ hai dùng đăng nhập vào phần mềm Tổ chức thi trực tuyến để làm bài thi. Nếu làm bài trên điện thoại, sinh viên nhấn chọn đáp án đúng đối với bài trắc nghiệm (phần trắc nghiệm); sử dụng bàn phím điện thoại, đánh máy kiểu telex chữ tiếng Việt có dấu đối với bài tự luận (phần tự luận); hoặc, làm bài trên tờ giấy bài làm sao đó chụp hình bài làm, đính kèm hình ảnh bài làm để nộp (tại nút đính kèm file).
         + Ngoài ra, sinh viên còn phải chuẩn bị giấy làm bài, giấy nháp, bút viết, dụng cụ học tập để tính toán và ghi chép.

* Điều kiện dự thi của sinh viên:
   - Sinh viên phải đóng học phí đúng hạn. Các trường hợp còn nợ học phí, sinh viên sẽ không được dự thi cuối kỳ.
   - Sinh viên không có tên trong danh sách bị cấm thi.
   - Sinh viên phải chuẩn bị để xuất trình thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
   - Sinh viên phải có mặt trong phòng thi zoom đúng thời gian quy định. Trễ quá 15 phút so với thời điểm mở đề và bắt đầu làm bài thi, sinh viên sẽ không được phép dự thi.

* Sinh viên xin phép vắng thi vì lý do chính đáng:
   - Các trường hợp sinh viên không thể tham dự kỳ thi tổ chức theo phương thức trực tuyến vì lý do chính đáng (không có máy vi tính; đang bị bệnh phải điều trị; đang trong vùng cách ly y tế không có thiết bị và mạng internet, …) phải làm đơn đính kèm hình ảnh giấy tờ minh chứng gửi đến hộp thư điện tử phongdaotao@stu.edu.vn của Phòng Đào tạo để xin phép vắng thi và xin giải quyết cho thi lại trong điều kiện thích hợp. Phòng Đào tạo và các Khoa/Ban chuyên môn sẽ xem xét, phối hợp giải quyết và thông báo sinh viên. Thời hạn nộp đơn xin phép vắng thi chậm nhất là 02 ngày trước ngày thi tính theo ngày giờ sinh viên gửi thư điện tử đến địa chỉ mail phongdaotao@stu.edu.vn.
   - Nhà trường chỉ giải quyết hoãn thi trong trường hợp sinh viên đã đóng học phí trong thời gian quy định và có lý do chính đáng kèm minh chứng hợp lệ.

* Sinh viên xem chi tiết bản Hướng dẫn số 152-21/TB-DSG-ĐT ngày 20/08/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc Tổ chức đánh giá môn học/học phần theo phương thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian giãn cách xã hội do dịch covid-19 để thực hiện các bước theo quy định (Thi online trên máy vi tính; máy tính bảng/điện thoại thông tin) (xem chi tiết)
     
Copyright © 2018 - 2023 Saigon Technology University