Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Năm 08/06/2023
Mã số sinh viên : Sinh viên nhập chính xác mã số sinh viên
          LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
          THỜI GIAN THI: TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN NGÀY 13/01/2023
          (Lịch thi chi tiết của sinh viên)
          Điều kiện được dự thi của sinh viên:
              - Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.
              - Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.
              - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.
              - Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
              - Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.
     
Copyright © 2018 - 2023 Saigon Technology University