Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

Hôm nay, Thứ Tư 17/04/2024
1. Đề án tuyển sinh năm 2021

     1.1. Đề án tuyển sinh đại học chính quy (xem chi tiết)

     1.2. Đề án tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)


2. Thông báo tuyển sinh năm 2021

     2.1. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (TB số 30-21/TB-DSG-TS ngày 09/03/2021) (xem chi tiết) (hết hiệu lực)

     2.2. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (TB số 42-21/TB-DSG-TS ngày 17/03/2021) (xem chi tiết) (hết hiệu lực)

     2.3. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (TB số 50-21/TB-DSG-TS ngày 23/03/2021) (xem chi tiết) (hết hiệu lực)

     2.4. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (TB số 58-21/TB-DSG-TS ngày 25/03/2021) (xem chi tiết) (hết hiệu lực)

     2.5. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (TB số 146-21/TB-DSG-TS ngày 04/08/2021)(xem chi tiết) (Cập nhật, hợp nhất)

     2.6. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy_Xét tuyển đợt bổ sung (TB số 161-21/TB-DSG-TS ngày 16/09/2021) (xem chi tiết)

     2.7. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy_Xét tuyển đợt bổ sung (TB số 163-21/TB-DSG-TS ngày 27/09/2021) (xem chi tiết)

     2.8. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học (TB số 225-21/TB-DSG-TS ngày 11/11/2021) (xem chi tiết)

     2.9. Thông báo dừng xét tuyển; dừng giải quyết rút hồ sơ nhập học và học phí (xem chi tiết)


3. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021

     3.1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2021 (xem chi tiết)


4. Mẫu hồ sơ xét tuyển năm 2021

     4.1. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy (xem chi tiết)


5. Đăng ký xét tuyển

    ⇒ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (DỪNG NHẬN HỒ SƠ)


6. Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển & Tra cứu kết quả tuyển sinh và in giấy báo kết quả

     6.1 Xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 5

         01. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 01 (15/03/2021 - 02/07/2021) (xem chi tiết)

         02. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 02 (05/07/2021 - 09/07/2021) (xem chi tiết)

         03. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 03 (12/07/2021 - 16/07/2021) (xem chi tiết)

         04. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 04 (19/07/2021 - 23/07/2021) (xem chi tiết)

         05. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 05 (26/07/2021 - 30/07/2021) (xem chi tiết)

         06. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 06 (02/08/2021 - 06/08/2021) (xem chi tiết)

         07. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 07 (09/08/2021 - 13/08/2021) (xem chi tiết)

         08. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 08 (16/08/2021 - 20/08/2021) (xem chi tiết)

         09. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 09 (23/08/2021 - 27/08/2021) (xem chi tiết)

         10. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 10 (30/08/2021 - 03/09/2021) (xem chi tiết)

         11. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 11 (06/09/2021 - 10/09/2021) (xem chi tiết)

         12. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 12 (13/09/2021 - 17/09/2021) (xem chi tiết)

         13. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 13 (20/09/2021 - 24/09/2021) (xem chi tiết)

         14. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 14 (27/09/2021 - 01/10/2021) (xem chi tiết)

         15. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 15 (04/10/2021 - 08/10/2021) (xem chi tiết)

         16. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 16 (11/10/2021 - 15/10/2021) (xem chi tiết)

         17. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 17 (18/10/2021 - 22/10/2021) (xem chi tiết)

     6.2 Xét tuyển theo phương thức 4_Xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2021

         1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 01 (xem chi tiết)


7. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh

     7.1. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh năm 2021 (xem chi tiết)

     7.2. Quyết định v/v cấp học bổng tuyển sinh năm 2021 (xem chi tiết)


8. Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục trúng tuyển nhập học

       8.1. Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục trúng tuyển nhập học (cập nhật ngày 28/09/2021) (xem chi tiết)

       8.2. Phương thức nộp hồ sơ: có ba cách

            a. Cách 01: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại VPTS trường (Xem chi tiết)

            b. Cách 02: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến VPTS trường (Xem chi tiết)

            c. Cách 03: Thí sinh gửi bản chụp hồ sơ nhập học đến email VPTS (Xem chi tiết)

       8.3. Mẫu hồ sơ nhập học

            a. Phiếu thông tin sinh viên: Mẫu file word (xem chi tiết); hoặc Mẫu file pdf (xem chi tiết)

            b. Phiếu dán ảnh (xem chi tiết)

       8.4. Các mẫu hồ sơ khác

            a. Mẫu đơn chung (thí sinh dùng để ghi và gửi đề nghị đến Hội đồng tuyển sinh) (xem chi tiết)

            b. Mẫu đơn cam kết nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi nhập học chính thức (xem chi tiết)


9. Hướng dẫn Đăng ký lưu trú ký túc xá

     9.1. Thông báo đăng ký lưu trú ký túc xá (xem chi tiết)

     9.2. Phiếu đăng ký lưu trú ký túc xá: Mẫu file pdf (xem chi tiết) ; hoặc Mẫu file word (xem chi tiết)


10. Thí sinh đăng ký mua đồng phục thể dục (tại đây)


11. Thông báo thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn (xem chi tiết)Copyright © 2013 - 2024 Saigon Technology University