Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Hôm nay, Thứ Tư 12/05/2021

1. Thông tin tuyển sinh liên thông đại học năm 2020

     1.1. Đề án tuyển sinh liên thông đại học năm 2020 (xem chi tiết)

     1.2. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2020 (TB số 208-20/TB-DSG-TS, ngày 28/07/2020) (xem chi tiết)

     1.3. Mẫu Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)

     1.4. Đề cương ôn tập thi tuyển sinh liên thông đại học

             + Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

             + Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

             + Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (xem chi tiết)

             + Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

             + Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

             + Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

             + Ngành Kỹ thuật xây dựng (xem chi tiết)

             + Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

     1.5 Thời khóa biểu ôn tập thi tuyển sinh liên thông đại học

             + Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử_Cập nhật ngày 19/09/2020 (xem chi tiết)

             + Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

             + Ngành Công nghệ thông tin_Cập nhật ngày 19/09/2020 (xem chi tiết)

             + Ngành Công nghệ thực phẩm_Cập nhật ngày 19/09/2020 (xem chi tiết)

             + Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

             + Ngành Kỹ thuật xây dựng (xem chi tiết)


     1.6 Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển, Tra cứu kết quả tuyển sinh và in giấy báo trúng tuyển

             + Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển chương trình đào tạo liên thông năm 2020 (xem chi tiết)

             Tra cứu kết quả tuyển sinh và in giấy báo trúng tuyển (tại đây)


2. Bản sao các quyết định của cơ sở giáo dục đại học hoặc của cơ quan có thẩm quyền

     2.1. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy đối với ngành đào tào liên thông (xem chi tiết)

     2.2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ đối với ngành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông đại học (xem chi tiết)

     2.3. Quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của 03 khóa liên tục đối với cơ sở giáo dục đại học quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy

             + Quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ khóa 2017 (xem chi tiết)

             + Quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ khóa 2018 (xem chi tiết)

             + Quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ khóa 2019 (xem chi tiết)


Copyright © 2013 - 2021 Saigon Technology University