Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Sáu 03/07/2020
Số báo danh :
Họ tên :
    
- Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo tại Phòng Đào Tạo (Phòng C105) từ Thứ Hai, ngày 04/11/2019 đến thứ Sáu, ngày 08/11/2019.

- Xem thông báo hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập học tại đây

- Các trường hợp chấm phúc khảo, thí sinh nộp đơn tại Phòng Đào Tạo từ Thứ Hai, ngày 04/11/2019 đến Thứ Sáu, ngày 08/11/2019.

Copyright © 2013 - 2020 Saigon Technology University