Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
CÔNG KHAI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023

Hôm nay, Thứ Tư 22/05/2024
1. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo

     1.1. Danh mục ngành được phép đào tạo (xem chi tiết)

2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng

     2.1. Kiểm định chất lượng

           * Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (xem chi tiết)

           * Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo_Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

           * Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo_Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

     2.2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng

            (đang cập nhật)

3. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

     3.1. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong khoảng thời gian 12 tháng sau khi ra trường (đang cập nhật)

4. Thông tin tuyển sinh của 2 năm gần nhất

     4.2. Thông tin tuyển sinh năm 2021 (xem chi tiết)

     4.3. Thông tin tuyển sinh năm 2022 (xem chi tiết)
Copyright © 2013 - 2024 Saigon Technology University