Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Hôm nay, Thứ Hai 15/07/2024
1. Đề án tuyển sinh năm 2022

     1.1. Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành tháng 06/2022 thay thế cho Đề án ban hành tháng 01/2022 (xem chi tiết)

            Đề án đã cập nhập theo Quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy trình tổ chức xét tuyển, các bước thực hiện và mốc thời gian có nhiều thay đổi.

            Đề nghị thí sinh xem và làm theo hướng dẫn.

     1.2. Công khai thông tin liên quan đề án tuyển sinh (tại đây)


2. Thông báo tuyển sinh năm 2022

     2.1. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (TB số 144-22/TB-DSG-TS ngày 25/07/2022) (xem chi tiết)

     2.2. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy_Đợt bổ sung (TB số 195-22/TB-DSG-TS ngày 19/09/2022) (xem chi tiết)

     2.3. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học khóa 18 (2022 - 2024) (TB số 161-22/TB-DSG-TS ngày 12/08/2022) (xem chi tiết)

     2.4. Thông báo Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học (xem chi tiết).

     2.5. Thông báo dừng xét tuyển; không giải quyết rút hồ sơ nhập học và học phí và một số thông tin khác dành cho sinh viên khóa 2022 (xem chi tiết).


3. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

     3.1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2022 (xem chi tiết)


4. Đăng ký xét tuyển

     4.1. Quy trình tổ chức xét tuyển năm 2022 (xem chi tiết)

     4.2. Lịch tuyển sinh

           1. Đợt xét tuyển sớm

              - XTS_01: 14/03/2022 - 24/06/2022 => Trường gọi trúng tuyển có điều kiện lần 01: 25/06/2022 => Thí sinh ĐK nguyện vọng xét tuyển trên HTTS Bộ GD&ĐT: 22/07/2022 - 20/08/2022

              - XTS_02: 27/06/2022 - 15/07/2022 => Trường gọi trúng tuyển có điều kiện lần 02: 16/07/2022 => Thí sinh ĐK nguyện vọng xét tuyển trên HTTS Bộ GD&ĐT: 22/07/2022 - 20/08/2022

           2. Đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

              - Đợt 01: 22/07/2022 - 17 giờ 00, 20/08/2022 => Xác nhận thứ tự nguyện vọng và đóng lệ phí ĐKXT từ 21/08/2022 đến 17 giờ 00, 28/08/2022 => Trường gọi trúng tuyển: 17/09/2022

              - Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: trước 17 giờ 00, 30/09/2022

           3. Đợt xét tuyển bổ sung

              - Đợt xét tuyển bổ sung kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 07/10/2022 => Trường gọi trúng tuyển: 08/10/2022

    ⇒ Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website trường (hết thời gian)

    ⇒ Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (tại đây)


5. Thông báo trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm

     5.1. Quyết định điểm trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (14/03/2022 - 24/06/2022) (xem chi tiết)

     5.2. Quyết định điểm trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (27/06/2022 - 15/07/2022) (xem chi tiết)

    ⇒ Tra cứu kết quả - Trúng tuyển có điều kiện (tại đây)


6. Thông báo trúng tuyển chính thức đợt 1 và đợt bổ sung

     6.1. Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển - Đợt 1 xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh theo lịch tuyển sinh của BGD&ĐT (xem chi tiết)

    ⇒ Tra cứu kết quả - Đợt 1 xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh theo lịch tuyển sinh của BGD&ĐT - Trúng tuyển chính thức (tại đây)

     6.2. Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển - Xét tuyển bổ sung - Đợt 01 (xem chi tiết)

    ⇒ Tra cứu kết quả - Xét tuyển bổ sung (tại đây)


7. Chính sách học bổng tuyển sinh

     7.1. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh năm 2022 (xem chi tiết)

     7.2. Quyết định v/v cấp học bổng tuyển sinh năm 2022

             - Quyết định 243/QĐ-DSG-TĐKT ngày 10/10/2022 V/v Cấp học bổng tài năng trị giá 100% học phí (xem chi tiết)

             - Quyết định 244/QĐ-DSG-TĐKT ngày 10/10/2022 V/v Cấp học bổng tài năng trị giá 50% học phí (xem chi tiết)

             - Quyết định 245/QĐ-DSG-TĐKT ngày 10/10/2022 V/v Cấp học bổng khuyến khích trị giá 20% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất (xem chi tiết)

             - Quyết định 246/QĐ-DSG-TĐKT ngày 10/10/2022 V/v khen thưởng sinh viên đạt Thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2022 vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)


8. Hướng dẫn & mẫu hồ sơ (xem chi tiết)

     8.1. Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học (xem chi tiết).

     8.2. Hướng dẫn đóng tiền học phí (xem chi tiết).

     8.3. Mẫu hồ sơ xét tuyển năm 2022 (xem chi tiết)

     8.4. Mẫu hồ sơ tuyển sinh liên thông đại học năm 2022 (xem chi tiết)

     8.5. Mẫu phiếu thông tin sinh viên (xem chi tiết)

     8.6. Mẫu phiếu dán ảnh (xem chi tiết)


9. Hướng dẫn Đăng ký lưu trú ký túc xá

     9.1. Thông báo đăng ký lưu trú ký túc xá (xem chi tiết)

     9.2. Mẫu Phiếu đăng ký lưu trú ký túc xá (xem chi tiết)


10. Thông báo đăng ký hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn

     10.1. Thông báo đăng ký hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn - Đợt 1 - Năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết)

     10.2. Thông báo đăng ký hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn - Đợt 2 - Năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết)
Copyright © 2013 - 2024 Saigon Technology University