Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

  
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM 2023

  

- Thông tin tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)

- Thí sinh có thể lựa chọn một hay nhiều phương thức xét tuyển.

- Các bước nhập hồ sơ đăng ký xét tuyển:

      + Bước 1: Thí sinh khai báo thông tin xét tuyển (B1)

      + Bước 2: Thí sinh đính kèm tất cả hồ sơ minh chứng (B2)

      + Bước 3: Thí sinh chọn phương thức xét tuyển và đăng ký ngành xét (Chọn lần thứ nhất) (B3)

      + Bước 4: Thí sinh xem lại phiếu đăng ký xét tuyển. Thí sinh tải về (B4)

      + Bước 5: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng phương thức khác (bỏ qua bước này nếu không chọn thêm phương thức xét tuyển) (B5)

      + Bước 6: Hoàn tất đăng ký (B6)

  

BƯỚC 1: THÍ SINH KHAI BÁO THÔNG TIN XÉT TUYỂN

      [1] Họ tên thí sinh: Giới tính:
      [2] Ngày, tháng, năm sinh: / / Nơi sinh:
      [3] Số CMND/CCCD:
      [4] Địa chỉ hộ khẩu:
            Số nhà, đường phố:
   Phường/Xã:
            Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:
      [5] Địa chỉ liên hệ: Giống địa chỉ hộ khẩu
            Số nhà, đường phố:
   Phường/Xã:
            Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:
      [6] Email: Điện thoại:
      [7] Chế độ ưu tiên: Khu vực: Đối tượng:      
      [8] Tên trường THPT đã theo học:
            Năm lớp 10: Mã tỉnh       Mã trường
            Năm lớp 11: Mã tỉnh       Mã trường
            Năm lớp 12: Mã tỉnh       Mã trường
      [9] Tốt nghiệp THPT năm: Số báo danh dự thi THPT năm 2023:
 

BƯỚC 2: THÍ SINH ĐÍNH KÈM TẤT CẢ HỒ SƠ MINH CHỨNG

      + Thí sinh chụp hình các trang hồ sơ minh chứng và lưu trên thiết bị dùng để đăng ký xét tuyển: Căn cước công dân, Chứng nhận tốt nghiệp, Học bạ, Chứng nhận kết quả thi.

      + File hình có định dạng là '.jpg', '.jpeg', '.png', '.gif' và dung lượng tối đa 2MB

      + Thí sinh chọn file hình đính kèm sau đó bấm Upload

      [1] Học bạ THPT:

           + Học bạ lớp 10:

                 

           + Học bạ lớp 11:

                 

           + Học bạ lớp 12:

                 

      [2] CMND/Căn cước công dân:

                 

      [3] Giấy xác nhận ưu tiên tuyển sinh:

                 

      [4] Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương):

                 

      [5] Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2023:

                 

      [6] Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia năm 2023:

                 

      [7] Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - chứng chỉ IELTS để xét quy đổi thành điểm xét tuyển của môn ngoại ngữ (nếu có):

            (Xét đối với phương thức 4 - Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023)

                 

  
  --- hoặc ---