Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

Hôm nay, Chủ Nhật 20/06/2021
1. Đề án tuyển sinh năm 2021

     1.1. Đề án tuyển sinh đại học chính quy tập trung (xem chi tiết)

     1.2. Đề án tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)


2. Thông báo tuyển sinh năm 2021

     2.1. Thông báo tuyển sinh đại học (TB số 58-21/TB-DSG-TS, ngày 25/03/2021) (xem chi tiết)

     2.2. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học khóa 17 (TB số 116-21/TB-DSG-TS, ngày 09/06/2021) (xem chi tiết)


3. Mẫu hồ sơ tuyển sinh năm 2021

     3.1. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học (xem chi tiết)


4. Đăng ký xét tuyển

    ⇒ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại đây)


5. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh

     5.1. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh năm 2021 (xem chi tiết)
Copyright © 2013 - 2021 Saigon Technology University