Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Sáu 03/07/2020

A) Đề án tuyển sinh năm 2020
   1. Tuyển sinh đại học chính quy tập trung (xem chi tiết)

B) Thông báo tuyển sinh năm 2020
   1. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020 (xem chi tiết)

C) Mẫu hồ sơ xét tuyển
   1. Phiếu đăng ký xét tuyển (xem chi tiết)

D) Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại đây)

E) Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển

F) Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh
   1. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh năm 2020 (xem chi tiết)

G) Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học

Copyright © 2013 - 2020 Saigon Technology University