Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Chủ Nhật 29/03/2020
     Quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019 (xem chi tiết)
     Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại đây)
     Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển (tại đây)

A) Đề án tuyển sinh năm 2019
   1. Tuyển sinh đại học chính quy tập trung (xem chi tiết)
   2. Tuyển sinh cao đẳng chính quy tập trung (xem chi tiết)

B) Thông báo tuyển sinh năm 2019
   1. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019 (xem chi tiết)
         + Thông báo xét tuyển THPT đợt bổ sung (xem chi tiết)
         + Thông báo xét tuyển HỌC BẠ đợt 5 (xem chi tiết)
   2. Thông báo tuyển sinh cao đẳng năm 2019 (xem chi tiết)
   3. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2019 (xem chi tiết)
         + Mẫu Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)
         + Đề cương chi tiết ôn tập tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)
         + Thời khóa biểu ôn tập tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)
   4. Thông báo tiếp tục tuyển sinh và đào tạo cao đẳng năm học 2019 - 2020 (xem chi tiết)

C) Thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
   1. Mức điểm nhận hồ đăng ký xét tuyển đại học bằng kết quả thi THPT năm 2019 (xem chi tiết)
   2. Mức điểm nhận hồ đăng ký xét tuyển đại học bằng HỌC BẠ (xem chi tiết)
   3. Mức điểm nhận hồ đăng ký xét tuyển cao đẳng (xem chi tiết)

D) Mẫu hồ sơ xét tuyển
   1. Phiếu đăng ký xét tuyển: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2019 (xem chi tiết)
   2. Phiếu đăng ký xét tuyển: Sử dụng HỌC BẠ (xem chi tiết)

E) Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển
   1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2019 - Đợt 1 (xem chi tiết)
   2. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2019 - Đợt bổ sung (xem chi tiết)
   3. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng HỌC BẠ - Đợt 1 (xem chi tiết)
   4. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng HỌC BẠ - Đợt 2 (xem chi tiết)
   5. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng HỌC BẠ - Đợt 3 (xem chi tiết)
   6. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng HỌC BẠ - Đợt 4 (xem chi tiết)
   7. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng HỌC BẠ - Đợt 5 (xem chi tiết)
Tra cứu kết quả tuyển sinh (tại đây)

F) Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh
   1. Chính sách học bổng tuyển sinh 2019 (xem chi tiết)
   2. Quyết định khen thưởng tuyển sinh 2019 (xem chi tiết)

G) Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học
   1. Hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập học (xem chi tiết)
   2. Thông báo lịch tập trung đầu khóa tuyển sinh năm 2019 (xem chi tiết)
   3. Thông báo khám sức khỏe đầu khóa 2019 (xem chi tiết)
   4. Thông báo lịch kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa 2019 (xem chi tiết)

Copyright © 2013 - 2020 Saigon Technology University