Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009

Hôm nay, Thứ Sáu 10/07/2009
1. Đề án tuyển sinh năm 2020

     1. Đề án tuyển sinh đại học chính quy tập trung (xem chi tiết)


2. Thông báo tuyển sinh năm 2020

     2.1. Thông báo tuyển sinh đại học (TB số 237-20/TB-DSG-TS, ngày 31/08/2020) (xem chi tiết)

     2.2. Thông báo tuyển sinh đại học - Lịch xét tuyển đợt bổ sung (TB số 304-20/TB-DSG-TS, ngày 05/10/2020) (xem chi tiết)


3. Quy trình xét tuyển tuyển sinh đại học năm 2020

     1. Quy trình xét tuyển tuyển sinh đại học (xem chi tiết)


4. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020

     4.1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2020 (xem chi tiết)

     4.2. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Tp.HCM năm 2020 (xem chi tiết)


5. Mẫu hồ sơ tuyển sinh năm 2020

     1. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học (xem chi tiết)


6. Đăng ký xét tuyển

    ⇒ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại đây)


7. Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển & Tra cứu kết quả tuyển sinh và in giấy báo trúng tuyển

     7.1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng Phương thức 1: Xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 5 học kỳ

          7.1.1. Xét tuyển đợt 1 (xem chi tiết)

          7.1.2. Xét tuyển đợt 2 (xem chi tiết)

          7.1.3. Xét tuyển đợt 3 (xem chi tiết)

          7.1.4. Xét tuyển đợt 4 (xem chi tiết)

          7.1.5. Xét tuyển đợt 5 (xem chi tiết)

          7.1.6. Xét tuyển đợt 6 (xem chi tiết)

          7.1.7. Xét tuyển đợt 7 (xem chi tiết)

          7.1.8. Xét tuyển đợt 8 (xem chi tiết)

          7.1.9. Xét tuyển đợt 9 (xem chi tiết)

          7.1.10. Xét tuyển đợt 10 (xem chi tiết)

          7.1.11. Xét tuyển đợt 11 (xem chi tiết)

          7.1.12. Xét tuyển đợt 12 (xem chi tiết)

          7.1.13. Xét tuyển đợt 13 (xem chi tiết)

          7.1.14. Xét tuyển đợt 14 (xem chi tiết)

     7.2. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng Phương thức 2: Xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm trung bình cuối năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển

          7.2.1. Xét tuyển đợt 1 (xem chi tiết)

          7.2.2. Xét tuyển đợt 2 (xem chi tiết)

          7.2.3. Xét tuyển đợt 3 (xem chi tiết)

          7.2.4. Xét tuyển đợt 4 (xem chi tiết)

          7.2.5. Xét tuyển đợt 5 (xem chi tiết)

          7.2.6. Xét tuyển đợt 6 (xem chi tiết)

          7.2.7. Xét tuyển đợt 7 (xem chi tiết)

          7.2.8. Xét tuyển đợt 8 (xem chi tiết)

          7.2.9. Xét tuyển đợt 9 (xem chi tiết)

          7.2.10. Xét tuyển đợt 10 (xem chi tiết)

          7.2.11. Xét tuyển đợt 11 (xem chi tiết)

          7.2.12. Xét tuyển đợt 12 (xem chi tiết)

          7.2.13. Xét tuyển đợt 13 (xem chi tiết)

          7.2.14. Xét tuyển đợt 14 (xem chi tiết)

     7.3. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lấy tổng điểm của 03 bài thi/môn thi thành phần trong tổ hợp xét tuyển

          7.3.1. Xét tuyển đợt 1 (xem chi tiết)

          7.3.2. Xét tuyển đợt 13 (xem chi tiết)

          7.3.3. Xét tuyển đợt 14 (xem chi tiết)

     7.4. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét tuyển bằng Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM năm 2020

          7.4.1. Xét tuyển đợt 9 (xem chi tiết)

          7.4.2. Xét tuyển đợt 10 (xem chi tiết)

          7.4.3. Xét tuyển đợt 11 (xem chi tiết)

          7.4.3. Xét tuyển đợt 12 (xem chi tiết)

          7.4.4. Xét tuyển đợt 13 (xem chi tiết)

          7.4.5. Xét tuyển đợt 14 (xem chi tiết)

    ⇒ Tra cứu kết quả xét tuyển đại học và in giấy báo trúng tuyển (tại đây)


8. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh

     8.1. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh năm 2020 (xem chi tiết)

     8.2. Quyết định v/v hỗ trợ thí sinh các địa phương thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)

     8.3. Quyết định v/v cấp học bổng tuyển sinh năm 2020 (xem chi tiết)

     8.4. Quyết định v/v hỗ trợ thí sinh các địa phương thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 trúng tuyển và nhập học tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)


9. Thông báo và hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học

     9.1. Hướng dẫn chi tiết thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học (xem chi tiết)

     9.2. Thông báo v/v điều chỉnh mức thu Bảo hiểm y tế trên Giấy báo kết quả tuyển sinh năm 2020 (xem chi tiết)

     9.3. Thông báo chuyển Văn phòng Tuyển sinh về Phòng Đào tạo (xem chi tiết)

     9.4. Thông báo dừng giải quyết rút hồ sơ nhập học và học phí (xem chi tiết)


Copyright © 2013 - 2009 Saigon Technology University