Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

Hôm nay, Thứ Tư 07/06/2023
1. Quy chế tuyển sinh

1.1. Quy chế tuyển sinh đại học, liên thông đại học của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)


2. Đề án tuyển sinh năm 2023

2.1. Đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)

2.2. Công khai thông tin liên quan đề án tuyển sinh (tại đây)


3. Thông báo tuyển sinh

3.1. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (xem chi tiết)


4. Lịch tuyển sinh

4.1 Quy trình tổ chức xét tuyển năm 2023 (xem chi tiết)

4.2 Tổ chức xét tuyển thẳng (thực hiện theo lịch chung của BGD&ĐT)

4.3 Tổ chức xét sớm (XTS)

      a. Đợt đăng ký xét tuyển sớm (ĐK_XTS)

           + Đợt ĐK_XTS_01: 16/03/2023 – 21/04/2023 => Thông báo kết quả ngày 28/04/2023

           + Đợt ĐK_XTS_02: 24/04/2023 – 26/05/2023 => Thông báo kết quả ngày 02/06/2023

           + Đợt ĐK_XTS_03: 29/05/2023 – 23/06/2023 => Thông báo kết quả ngày 30/06/2023

      b. Cách thức nộp hồ sơ XTS: Thí sinh nộp hồ sơ XTS về trường theo đường bưu điện; nộp trực tiếp tại trường; hoặc, đăng ký trực tuyến (tại đây)

4.4 Đăng ký xét tuyển trên HTTS của Bộ GDĐT – Đợt 1 (thực hiện theo lịch chung của BGD&ĐT)

4.5 Tổ chức đăng ký và xét tuyển bổ sung (nếu có)


5. Thông báo trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm

     5.1. Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (16/03/2023 - 21/04/2023) (xem chi tiết)

     5.2. Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (24/04/2023 - 26/05/2023) (xem chi tiết)

    ⇒ Tra cứu kết quả - Trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (tại đây)


6. Chính sách học bổng tuyển sinh

6.1. Quyết định chính sách học bổng tuyển sinh năm 2023 (xem chi tiết)


7. Hướng dẫn & mẫu hồ sơ

7.1. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2023 (xem chi tiết)


8. Hướng dẫn Đăng ký lưu trú ký túc xá

8.1. Thông báo đăng ký lưu trú ký túc xá (xem chi tiết)

8.2. Mẫu Phiếu đăng ký lưu trú ký túc xá (xem chi tiết)

Copyright © 2013 - 2023 Saigon Technology University