Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38505520 (Số nội bộ: 106; 107; 115 hoặc 116)

Hotline: 0902 992 306 - Email: vpts@stu.edu.vn

 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

Hôm nay, Thứ Sáu 01/03/2024
1. Quy chế tuyển sinh

1.1. Quy chế tuyển sinh đại học, liên thông đại học của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)


2. Đề án tuyển sinh năm 2024

2.1. Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)

3. Thông báo tuyển sinh

3.1. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy (xem chi tiết)

Copyright © 2013 - 2024 Saigon Technology University